Welcome to Standard Crete homepage!

 

 

Naučite više o inovativnom svetu Slate-Lite-a!

Proizvod je otkriven slučajno. U procesu repariranja oštećene ploče škriljca, Gernot Ehrlich je pronašao da nosač dobije tanak sloj škriljca, kada se skine sa originalnih ploča škriljca. Na taj način se dobije isti efekat kao i kod normalnog škriljca, samo što je fleksibilniji i laganiji.

 Mi imamo jaku distributivnu mrežu, koja je opremljena sa "Know-how"  da se ovaj jedinstveni proizvod donese na tržište. Otkrijte na našem web sajtu na koje načine možete da koristite Slate-Lite!

 

 

 

 

 

Slate Lite - video

Slate Lite application - video

Fashion and Slate Lite - video

Slate Lite Galileo - video